Ressourcepersoner

Udover hverdagens pædagogiske opgaver, har flere medarbejder særlige opgaver og tovholder funktioner.

Tovholderne har et særligt ansvar ifht. deres område og koordinere sammen med ledelsen at varetage opgaven.

Vi har tovholdere indenfor flg. områder:

Sprog - én i vuggestuen og én i børnehaven

Natur - én i vuggestuen og én i børnehaven

IT - én i vuggestuen og én i børnehaven

SAL - én i vuggestuen og én i børnehaven

AL (aktionslæring) - én i hele huset

 

Udover tovholder funktion har vi også:

én arbejdsmiljørepræsentant

én TR for BUPL og én TR for FOA