Værdisæt for personalet

I Børnehuset Klokkeblomsten mener vi, at det er værdifuldt, at have en god kommunikation. Derfor er vi imødekommende overfor hinanden og tager imod andre med en positiv og smilende attitude.

Vi er nysgerrige på hinandens meninger, så alle bliver hørt.

Vi sikrer os et godt overblik ved at informere hinanden og ved at opdatere på tavler og i mapper.

Vi har respekt og rummelighed overfor andre og giver hinanden plads til at være forskellige. Vi bruger hinandens kompetencer, så vi oplever mangfoldighed.

Vi griner sammen og driller hinanden på den gode måde, fordi vi mener, at humor er vigtigt og kan virke forløsende i en travl dag. Det er et aktivt tilvalg vi gør, så vi sikrer en god stemning imellem hinanden.

Vi planlægger vores dag, så alle ved hvor de skal være, og hvad de skal lave. Vi mener, struktur er vigtigt, da det giver mulighed for at være fleksibel og spontan indenfor nogle rammer. Det skaber ro og giver en bedre ressourcefordeling. Vi er hjælpsomme overfor hinanden og er loyale overfor de beslutninger, der bliver taget omkring planlægningen.