Børnesyn

I Børnehuset Klokkeblomsten bliver børnene  SET - HØRT og FORSTÅET 

Det gør vi ved at give børnene tryghed og give dem mulighed for oplevelser, der stimulerer deres trang til, at udforske omgivelserne, og som udvikler deres erfaringsområde og fremmer deres aktivitet og lyst til at øve sig. Børnene skal inddrages i de daglige aktiviteter og udfordres, så vi gør dem nysgerrige på at lære nyt.

Børn lærer og udvikler sig ved at blive set som enkelte individer. Børns sanser skal stimuleres, så de kan mærke deres behov og følelser og dermed kan de udtrykke dem. Alle børn skal være en del af fællesskabet, de inkluderes så de kan lære de sociale spilleregler og normer og være en aktiv del af konfliktløsning i børnegruppen.