Sygdomspolitik

Syge børn skal ikke i daginstitution.

Et sygt barn har ikke nødvendigvis feber, men er et barn som, som helhed ikke er på toppen og  ikke kan deltage i hverdagen.

Når det er sagt, så ved vi godt og har fuld forståelse for, at det kan være rigtig svært at få hverdagen til, at hænge sammen med job, sygebørn osv. Men det er rigtig vigtigt for både dit barn, jer selv og os, at lade barnet blive helt rask før det kommer i institutionen igen. Et barn som ikke er raskt bliver lettere mere syg, smitter andre og det bliver en ond cirkel for både børn og personale.

Vi læner os på af sundhedsstyrelsens og embedslægens vejledninger vedr. sygdom, og har yderligere retningslinjer:

 • Et barn der kræver særbehandling ikke skal være i institutionen. Barnet skal kunne deltage i de pædagogiske aktiviteter
 • Et barn uden feber kan godt være syg
 • Forældrene skal være til at få fat på. Hvis man ikke er, hvor man plejer, skal der gives besked til institutionen
 • Et barn med feber lægger vi ikke til at sove, da vi ikke kan overvågne barnet konstant.
 • Når der ringes fra institutionen, er det fordi barnet ikke har det godt
 • Det er vigtigt at I kommer hurtigst muligt når vi ringer
 • Hvis et sygt barn kommer om morgenen, kan pædagogerne til enhver tid sende barnet hjem igen

For at forebygge smitte er flg. vigtigt:

 • At både I og jeres barn vasker hænder eller spritter hænder både når I kommer og når I går hjem fra børnehuset
 • Ved opkast og diaré skal barnet holdes hjemme i minimum 24 timer, efter opkast og diaré er stoppet
 • Ved feber, skal barnet helst have et feberfrit døgn hjemme
 • At dit barn er i behandling for lus inden det kommer i børnehuset
 • At dit barn er i behandling for øjenbetændelse inden det kommer i børnehuset
 • At dit barn og hele familien er i behandling for børneorm inden I kommer i børnehuset
 • At der er skorper på ALLE skoldkopper inden dit barn kommer i børnehuset.

Vejledning vedr. andre sygdomme - anbefales at finde på sundhedsstyrelsens hjemmeside.