Åbningstider

Lukkedage 2020

Socialudvalget har i 2001 besluttet at give bestyrelserne kompetence til, i samarbejde med ledelsen, at vedtage, om institutionen skal holde lukket 5 enkeltdage om året.

Forældrebestyrelsen i Klokkeblomsten har valgt at benytte denne beføjelse.

Følgende dage er lukkedage i 2020: 22. maj, 23., 28. til 30. dec. 

Forældre der har brug for pasning på nogle af de nævnte dage, skal informere lederen herom senest 3 måneder inden den pågældende dato. De vil derefter blive tilbudt en alternativ løsning. Løsningen kan være pasning i egen institution eller i samarbejde med anden institution i nærområdet.

Forældrebestyrelsens overordnede hensigt med denne beslutning har været at spare på ressourcerne til dage med mange børn, da der rent statistisk altid har været mødt meget få eller ingen børn på de nævnte dage.

Fristen for tilmelding til pasning på lukkedagene er i:

2020: 22. feb. og 23. september 2020.