Vores værdier

Pædagogiske principper og værdier.

Vi ønsker, at børnene i Klokkeblomsten kan udvikle sig individuelt og socialt. Vi fokuserer på nærhed og relationer, både mellem børn-børn, børn-voksne og på tværs af stuerne.

Børnehuset skal være et rart sted for børn, forældre og personale, hvor vi i samarbejde kan skabe et udviklende miljø.

Vi har valgt at definere et værdisæt for personalet samt vores børnesyn.