Søvn

Som en del af vores bestræbelser på at give børnene så optimale opvækstbetingelser som muligt i Klokkeblomsten, har vi haft fokus på børns søvn.

Det har resulteret i en søvnpolitik som er fagligt forankret i viden om søvns betydning for børns trivsel, udvikling og sundhed. Vores faglige viden er forankret i sundhedsstyrelsens og sundhedsplejerske Sine Ditlev Bihlet anbefalinger samt læge Vibeke Manniches bog; børns søvn

Ligesom sund kost er en afgørende forudsætning for barnets fysiske og psykiske sundhed, er god søvn og et godt søvnmønster det også.

Alle børn med behov for at sove bliver tilbudt en lur hos os.

- Vi bruger tid på at lære børnene at finde ro og falde i søvn. Det er en stor hjælp for jeres barn, hvis i har arbejdet med gode soverutiner inden det starter.

- Sover barnet ikke efter ca. 30 min. tager vi barnet op og prøver igen lidt senere*.

- I vuggestuen sover alle børn ude og i børnehaven hviler/sover børnene inde på madrasser.

(* børnehavebørn som ikke falder i søvn kommer med på legepladsen efter 30 min.)

Vi ved følgende om søvn:

· Under søvn og ved uafbrudt søvn fremmes barnets udvikling, trivsel og sundhed. Under søvn bearbejder og systematiserer hjernen det lærte og oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker immunforsvaret.

·  Et barn på 1-3 år har behov for 12-14 timers søvn i døgnet. Heraf de 2-4 timer i daginstitutionen

·  At barnet ikke kan sove for meget

·  At barnet skal have ro og tid til at nå igennem de 3 søvnfaser: let søvn, dyb søvn og drømmesøvn. Tiden det tager for, at komme igennem de 3 faser varierer efter barnets alder.

· Dette gælder også middagsluren

· Barnets søvnrytme er afstemt på ét døgn. Barnet kan ikke sove på forskud og vil ikke automatisk indhente manglende søvn.

· At vække et barn, der sover middagslur, kan lægge grunden til et usundt søvnmønster.

· En god middagslur, hvor barnet vågner af sig selv, frisk og udhvilet, giver en bedre nattesøvn.

· Friske og veludhvilede børn har større overskud, færre konflikter og er mere selvhjulpne.

Derfor forstyrrer vi ikke børnene i deres søvn. De får lov til at vågne af sig selv, så de er friske og veludhvilede og kan klare en eftermiddag i institution.