Fælles frugtordning

Forældrebestyrelsen og forældreforeningen i Klokkeblomsten har oprettet en fælles frugtordning, som sørger for, at der bliver indkøbt frisk økologisk frugt til børnenes eftermiddagsmad.

Forældrebestyrelsen og forældreforeningen mener, at en fælles frugtordning er med til at understøtte det sociale fælles eftermiddagsmåltid. Børnene oplever at få serveret det samme, smage forskellig frugt og at nyde et fælles måltid med deres venner.

Alternativet til frugtordningen er, at hvert barn medbringer ét stykke frugt hver dag.

Prisen for frugtordningen er pr. maj 2016 50 kr. pr. måned, hvilket betales to gange om året. 1. maj og 1. november.

Frugtordningen administreres af forældre Pernille Struck. Information om ordningen udleveres når dit barn starter i børnehuset.

Forældrebestyrelsen opfordre til at alle børn er medlem af frugtordningen.

Personalet sørger for at modtage og forberede frugten.