Forældreforening

Klokkeblomstens forældre har besluttet at etablere en forældreforening, med det formål at give børn, forældre og personale nogle ekstra muligheder.

Det er frivilligt, at være medlem af forældreforeningen, forældrebestyrelsen opfordre til at man er medlem, da det er med til at øge børnenes muligheder for gode oplevelser i hverdagen.

Muligheder der ikke er plads til i Klokkeblomstens normale budget. Det kan være udflugter, dækning af entré, indkøb af ladcykler, tilskud til foredrag for forældre og personale. Derudover vægtes det højt, at der gives tilskud til Klokkeblomstens faste traditioner som f.eks. afslutningsfest for de ældste, bondegårdstur o.a. Der kan ikke søges tilskud til daglig drift af børnehuset.

Forældreforeningen forvalter overskuddet fra foreningen, frugtordningen, sociale arrangementer o.l.

Kontingent og vedtæger besluttes af forældrebestyrelsen og forældreforeningens yderlig medlemmer, som er frugtadministratoren og en repræsentant fra forældre-festudvalget.

Kontingentet er 150 pr. år og indbetales 1. maj.

Information og tilmeldings oplysninger udleveres af personalet når dit barn starter i børnehuset.  

Medlemmet er gældende indtil man selv skriftelig melder sig ud, eller ens barn stopper i Klokkeblomsten. Kontingentet betales ikke retur ved udmelding.